•  

Όπως αναφέρεται και στη σελίδα Το Σύμβολο Πίστεως, «το Πιστεύω» όπως συνηθίζεται να λέγεται, το δεχόμαστε χωρίς καμιά απολύτως διαφοροποίηση.

Στα βασικά θεολογικά θέματα πιστεύουμε τα ίδια με τις περισσότερες Ευαγγελικές εκκλησίες του κόσμου. Στα περισσότερα σημεία θα συμφωνούσαν και οι άλλες δύο μεγάλες χριστιανικές Ομολογίες, η Ορθόδοξη και η Ρωμαιοκαθολική.

  • Η μεγάλη σημασία της Αγίας Γραφής στη ζωή μας
  • Η εμπιστοσύνη στην αγάπη και στη χάρη του Θεού
  • Η μεγάλη σημασία της πίστης του χριστιανού προς το Θεό για τη σωτηρία του

Βασικά θεολογικά θέματα

Η Αγία Γραφή


Πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή, αποτελούμενη από 66 βιβλία, είναι ο θεόπνευστος και αλάνθαστος Λόγος του Θεού, η ολοκληρωμένη αποκάλυψη του Θεού για τον άνθρωπο και αποτελεί την τελική αυθεντία της χριστιανικής ζωής και πίστης (2 Tim 3:16-17,  1 Thess 2:13, 2 Pet 1:21).

Ο Θεός


Πιστεύουμε στον ένα αληθινό Θεό, το Δημιουργό των πάντων και Σωτήρα του κόσμου, που υπάρχει αιώνια σε τρία πρόσωπα: Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα (Deut 6:4, Isa 43:10-11, Matt 28:19, Luke 3:22).

Ο Ιησούς Χριστός


Πιστεύουμε στην πλήρη θεότητα και αληθινή ανθρωπότητα του Ιησού Χριστού, του δεύτερου προσώπου της τριαδικής Θεότητας, στην παρθενική γέννησή Του, στην αναμάρτητη ζωή Του, στον εξιλαστήριο θάνατό Του, στη σωματική Του ανάσταση και στην ανάληψή Του στον ουρανό, όπου και μεσιτεύει για τους πιστούς, και στη δεύτερη έλευσή Του (John 1:1,14,18, Matt 1:23, Luke 1:31,35, Heb 7:26, 1 Pet 2:22, 1 Cor 15:3, 2 Cor 5:21, Matt 28:6, Luke 24:39, 1 Cor 15:4, Phil 2:5-7,8-9,10-11,12, 1 Tim 2:5, Acts 1:11).

Το Άγιο Πνεύμα


Πιστεύουμε στο Άγιο Πνεύμα ως το τρίτο πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητας και στη μοναδική Του διακονία στη ζωή του πιστού, που τον αναγεννά, τον βαπτίζει, κατοικεί μέσα του, τον οδηγεί, τον ενδυναμώνει για να ζήσει την άγια ζωή του Θεού και που δίνει στην εκκλησία τα χαρίσματα «καθώς βούλεται» για το έργο της διακονίας (John 16:8-10, John 3:5,8, Tit 3:4-5,6-7, 1 Cor 3:16, Rom 8:1-2,  1 Cor 12:1-11).

Η Σωτηρία


Πιστεύουμε στην αναγκαία και κατά χάριν σωτηρία του ανθρώπου μέσω της μετάνοιας και της πίστης του στο έργο του Ιησού Χριστού (John 3:16, Tit 2:11, Luke 24:27, Eph 2:8, Tit 3:5-6,7).

Η Εκκλησία


Πιστεύουμε στη μία, παγκόσμια εκκλησία, που αποτελείται από τους αναγεννημένους πιστούς, το σώμα του Ιησού Χριστού, που έχει ως σκοπό να δοξάσει το Θεό και να επεκτείνει τη βασιλεία του Θεού σε όλη τη γη (Eph 1:22-23, Matt 28:19-20, 1 Cor 12:12-13, 1 Pet 2:9).

Πιστεύουμε στην αυτονομία και ανεξάρτητη διοίκηση της τοπικής εκκλησίας και επιζητούμε την κοινωνία με όλους τους πιστούς του Χριστού σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η Δεύτερη Έλευση του Ιησού Χριστού και η τελική κρίση


Πιστεύουμε στη Δεύτερη Έλευση του Ιησού Χριστού και στην ανάσταση των νεκρών για την τελική κρίση κατά την οποία οι δίκαιοι θα αναστηθούν σε αιώνια ζωή και οι άδικοι σε αιώνια κόλαση (Dan 12:2, Matt 25:30,36, 46, John 5:29, Matt 13:49, Rom 10:14, Acts 17:31, Rev 20:11,12,13,14,15).

Το Δείπνο του Κυρίου


Πιστεύουμε και τελούμε το Δείπνο του Κυρίου ως ανάμνηση του θανάτου και της ανάστασής Του (1 Cor 11:24,25,26, Matt 26:26-27,28-29, Mark 14:22-23,24-25, Luke 22:19-20).

Βάπτισμα


Πιστεύουμε και εκτελούμε την εντολή του βαπτίσματος ως ομολογία του θανάτου του πιστού ως προς την αμαρτία και της ανάστασής του σε μια νέα ζωή μέσω της συμμετοχής στο θάνατο και στην ανάσταση του Ιησού Χριστού (Matt 28:19, Mark 16:16, Acts 10:47, 48, Rom 6:4).

Επικοινωνία

Ώρες συνάθροισης

  • Κυριακή: 11:00 - 13:00
  • Τετάρτη: 20:00 - 21:30

Μέσα δικτύωσης

Video μηνύματα