Ρίζα   αγαπητος 
 Λέξη στη Βίβλο   αγαπητα 
 Παραπομπές   
Α'Κορ. 4:14ουκ εντρεπων υμας γραφω ταυτα αλλ ως τεκνα μου αγαπητα νουθετω[ν]
Εφεσ. 5:1γινεσθε ουν μιμηται του θεου ως τεκνα αγαπητα