Ρίζα   αγαπαω 
 Λέξη στη Βίβλο   ηγαπημενω 
 Παραπομπές   
Εφεσ. 1:6εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας εν τω ηγαπημενω