Ρίζα   Αβαδδων 
 Λέξη στη Βίβλο   αβαδδων 
 Παραπομπές   
Αποκ. 9:11εχουσιν επ αυτων βασιλεα τον αγγελον της αβυσσου ονομα αυτω εβραιστι αβαδδων και εν τη ελληνικη ονομα εχει απολλυων