Ρίζα   αγαθοποιεω 
 Λέξη στη Βίβλο   αγαθοποιουσαι 
 Παραπομπές   
Α'Πέτρ. 3:6ως σαρρα υπηκουσεν τω αβρααμ κυριον αυτον καλουσα ης εγενηθητε τεκνα αγαθοποιουσαι και μη φοβουμεναι μηδεμιαν πτοησιν