Ρίζα   αγαθοποιεω 
 Λέξη στη Βίβλο   αγαθοποιουντες 
 Παραπομπές   
Α'Πέτρ. 2:20ποιον γαρ κλεος ει αμαρτανοντες και κολαφιζομενοι υπομενειτε αλλ ει αγαθοποιουντες και πασχοντες υπομενειτε τουτο χαρις παρα θεω