Ρίζα   Αβιουδ 
 Λέξη στη Βίβλο   αβιουδ 
 Παραπομπές   
Ματ. 1:13ζοροβαβελ δε εγεννησεν τον αβιουδ αβιουδ δε εγεννησεν τον ελιακιμ ελιακιμ δε εγεννησεν τον αζωρ
Ματ. 1:13ζοροβαβελ δε εγεννησεν τον αβιουδ αβιουδ δε εγεννησεν τον ελιακιμ ελιακιμ δε εγεννησεν τον αζωρ