Ρίζα   ωφελεω 
 Λέξη στη Βίβλο   ωφελουμαι 
 Παραπομπές   
Α'Κορ. 13:3καν ψωμισω παντα τα υπαρχοντα μου και εαν παραδω το σωμα μου ινα καυχησωμαι αγαπην δε μη εχω ουδεν ωφελουμαι