Ρίζα   ωφελεω 
 Λέξη στη Βίβλο   ωφελησω 
 Παραπομπές   
Α'Κορ. 14:6νυν δε αδελφοι εαν ελθω προς υμας γλωσσαις λαλων τι υμας ωφελησω εαν μη υμιν λαλησω η εν αποκαλυψει η εν γνωσει η εν προφητεια η [εν] διδαχη