Ρίζα   ωφελεια 
 Λέξη στη Βίβλο   ωφελεια 
 Παραπομπές   
Ρωμ. 3:1τι ουν το περισσον του ιουδαιου η τις η ωφελεια της περιτομης