Ρίζα   ωον 
 Λέξη στη Βίβλο   ωον 
 Παραπομπές   
Λουκ. 11:12η και αιτησει ωον επιδωσει αυτω σκορπιον