Ρίζα   ωνεομαι 
 Λέξη στη Βίβλο   ωνησατο 
 Παραπομπές   
Πράξ. 7:16και μετετεθησαν εις συχεμ και ετεθησαν εν τω μνηματι ω ωνησατο αβρααμ τιμης αργυριου παρα των υιων εμμωρ εν συχεμ