Ρίζα   ωδινω 
 Λέξη στη Βίβλο   ωδινουσα 
 Παραπομπές   
Γαλ. 4:27γεγραπται γαρ ευφρανθητι στειρα η ου τικτουσα ρηξον και βοησον η ουκ ωδινουσα οτι πολλα τα τεκνα της ερημου μαλλον η της εχουσης τον ανδρα
Αποκ. 12:2και εν γαστρι εχουσα και κραζει ωδινουσα και βασανιζομενη τεκειν