Ρίζα   Ωβηδ 
 Λέξη στη Βίβλο   ωβηδ 
 Παραπομπές   
Ματ. 1:5σαλμων δε εγεννησεν τον βοες εκ της ραχαβ βοες δε εγεννησεν τον ιωβηδ εκ της ρουθ ιωβηδ δε εγεννησεν τον ιεσσαι
Ματ. 1:5σαλμων δε εγεννησεν τον βοες εκ της ραχαβ βοες δε εγεννησεν τον ιωβηδ εκ της ρουθ ιωβηδ δε εγεννησεν τον ιεσσαι
Λουκ. 3:32του ιεσσαι του ιωβηδ του βοος του σαλα του ναασσων