Ρίζα   ορχεομαι 
 Λέξη στη Βίβλο   ωρχησατο 
 Παραπομπές   
Ματ. 14:6γενεσιοις δε γενομενοις του ηρωδου ωρχησατο η θυγατηρ της ηρωδιαδος εν τω μεσω και ηρεσεν τω ηρωδη