Ρίζα   ορχεομαι 
 Λέξη στη Βίβλο   ωρχησασθε 
 Παραπομπές   
Ματ. 11:17λεγουσιν ηυλησαμεν υμιν και ουκ ωρχησασθε εθρηνησαμεν και ουκ εκοψασθε
Λουκ. 7:32ομοιοι εισιν παιδιοις τοις εν αγορα καθημενοις και προσφωνουσιν αλληλοις α λεγει ηυλησαμεν υμιν και ουκ ωρχησασθε εθρηνησαμεν και ουκ εκλαυσατε