Ρίζα   οπτανομαι 
 Λέξη στη Βίβλο   ωφθησαν 
 Παραπομπές   
Ματ. 17:3και ιδου ωφθη αυτοις μωυσης και ηλιας συλλαλουντες μετ αυτου
Πράξ. 2:3και ωφθησαν αυτοις διαμεριζομεναι γλωσσαι ωσει πυρος και εκαθισεν εφ ενα εκαστον αυτων