Ρίζα   οπτανομαι 
 Λέξη στη Βίβλο   ωφθην 
 Παραπομπές   
Πράξ. 26:16αλλα αναστηθι και στηθι επι τους ποδας σου εις τουτο γαρ ωφθην σοι προχειρισασθαι σε υπηρετην και μαρτυρα ων τε ειδες [με] ων τε οφθησομαι σοι