Ρίζα   ομολογεω 
 Λέξη στη Βίβλο   ωμολογουν 
 Παραπομπές   
Ιωάνν. 12:42ομως μεντοι και εκ των αρχοντων πολλοι επιστευσαν εις αυτον αλλα δια τους φαρισαιους ουχ ωμολογουν ινα μη αποσυναγωγοι γενωνται