Ρίζα   ομοιοω 
 Λέξη στη Βίβλο   ωμοιωθημεν 
 Παραπομπές   
Ρωμ. 9:29και καθως προειρηκεν ησαιας ει μη κυριος σαβαωθ εγκατελιπεν ημιν σπερμα ως σοδομα αν εγενηθημεν και ως γομορρα αν ωμοιωθημεν