Ρίζα   ομνυω 
 Λέξη στη Βίβλο   ωμοσα 
 Παραπομπές   
Εβρ. 3:11ως ωμοσα εν τη οργη μου ει εισελευσονται εις την καταπαυσιν μου
Εβρ. 4:3εισερχομεθα γαρ εις [την] καταπαυσιν οι πιστευσαντες καθως ειρηκεν ως ωμοσα εν τη οργη μου ει εισελευσονται εις την καταπαυσιν μου καιτοι των εργων απο καταβολης κοσμου γενηθεντων