Ρίζα   οικοδομεω 
 Λέξη στη Βίβλο   ωκοδομουν 
 Παραπομπές   
Λουκ. 17:28ομοιως καθως εγενετο εν ταις ημεραις λωτ ησθιον επινον ηγοραζον επωλουν εφυτευον ωκοδομουν