Ρίζα   οικοδομεω 
 Λέξη στη Βίβλο   ωκοδομηθη 
 Παραπομπές   
Ιωάνν. 2:20ειπαν ουν οι ιουδαιοι τεσσερακοντα και εξ ετεσιν οικοδομηθη ο ναος ουτος και συ εν τρισιν ημεραις εγερεις αυτον