Ρίζα   ψυχω 
 Λέξη στη Βίβλο   ψυγησεται 
 Παραπομπές   
Ματ. 24:12και δια το πληθυνθηναι την ανομιαν ψυγησεται η αγαπη των πολλων