Ρίζα   ψυχος 
 Λέξη στη Βίβλο   ψυχει 
 Παραπομπές   
Β'Κορ. 11:27κοπω και μοχθω εν αγρυπνιαις πολλακις εν λιμω και διψει εν νηστειαις πολλακις εν ψυχει και γυμνοτητι