Ρίζα   ψευστης 
 Λέξη στη Βίβλο   ψευσταις 
 Παραπομπές   
Α'Τιμ. 1:10πορνοις αρσενοκοιταις ανδραποδισταις ψευσταις επιορκοις και ει τι ετερον τη υγιαινουση διδασκαλια αντικειται