Ρίζα   ψευδομαι 
 Λέξη στη Βίβλο   ψευδομενοι 
 Παραπομπές   
Ματ. 5:11μακαριοι εστε οταν ονειδισωσιν υμας και διωξωσιν και ειπωσιν παν πονηρον καθ υμων [ψευδομενοι] ενεκεν εμου