Ρίζα   ψευδομαι 
 Λέξη στη Βίβλο   ψευδομεθα 
 Παραπομπές   
Α'Ιωάνν. 1:6εαν ειπωμεν οτι κοινωνιαν εχομεν μετ αυτου και εν τω σκοτει περιπατωμεν ψευδομεθα και ου ποιουμεν την αληθειαν