Ρίζα   ψευδης 
 Λέξη στη Βίβλο   ψευδεσιν 
 Παραπομπές   
Αποκ. 21:8τοις δε δειλοις και απιστοις και εβδελυγμενοις και φονευσιν και πορνοις και φαρμακοις και ειδωλολατραις και πασιν τοις ψευδεσιν το μερος αυτων εν τη λιμνη τη καιομενη πυρι και θειω ο εστιν ο θανατος ο δευτερος