Ρίζα   ψαλμος 
 Λέξη στη Βίβλο   ψαλμον 
 Παραπομπές   
Α'Κορ. 14:26τι ουν εστιν αδελφοι οταν συνερχησθε εκαστος ψαλμον εχει διδαχην εχει αποκαλυψιν εχει γλωσσαν εχει ερμηνειαν εχει παντα προς οικοδομην γινεσθω