Ρίζα   ψαλλω 
 Λέξη στη Βίβλο   ψαλλοντες 
 Παραπομπές   
Εφεσ. 5:19λαλουντες εαυτοις [εν] ψαλμοις και υμνοις και ωδαις πνευματικαις αδοντες και ψαλλοντες τη καρδια υμων τω κυριω