Ρίζα   ρουμαι 
 Λέξη στη Βίβλο   ρυσεται 
 Παραπομπές   
Ρωμ. 7:24ταλαιπωρος εγω ανθρωπος τις με ρυσεται εκ του σωματος του θανατου τουτου
Β'Κορ. 1:10ος εκ τηλικουτου θανατου ερρυσατο ημας και ρυσεται εις ον ηλπικαμεν [οτι] και ετι ρυσεται
Β'Τιμ. 4:18ρυσεται με ο κυριος απο παντος εργου πονηρου και σωσει εις την βασιλειαν αυτου την επουρανιον ω η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην