Ρίζα   ρουμαι 
 Λέξη στη Βίβλο   ρυομενον 
 Παραπομπές   
Α'Θεσσ. 1:10και αναμενειν τον υιον αυτου εκ των ουρανων ον ηγειρεν εκ [των] νεκρων ιησουν τον ρυομενον ημας εκ της οργης της ερχομενης