Ρίζα   Ρουβην 
 Λέξη στη Βίβλο   ρουβην 
 Παραπομπές   
Αποκ. 7:5εκ φυλης ιουδα δωδεκα χιλιαδες εσφραγισμενοι εκ φυλης ρουβην δωδεκα χιλιαδες εκ φυλης γαδ δωδεκα χιλιαδες