Ρίζα   Ροβοαμ 
 Λέξη στη Βίβλο   ροβοαμ 
 Παραπομπές   
Ματ. 1:7σολομων δε εγεννησεν τον ροβοαμ ροβοαμ δε εγεννησεν τον αβια αβια δε εγεννησεν τον ασαφ
Ματ. 1:7σολομων δε εγεννησεν τον ροβοαμ ροβοαμ δε εγεννησεν τον αβια αβια δε εγεννησεν τον ασαφ