Ρίζα   ριπιζω 
 Λέξη στη Βίβλο   ριπιζομενω 
 Παραπομπές   
Ιάκ. 1:6αιτειτω δε εν πιστει μηδεν διακρινομενος ο γαρ διακρινομενος εοικεν κλυδωνι θαλασσης ανεμιζομενω και ριπιζομενω