Ρίζα   Ραχαβ 
 Λέξη στη Βίβλο   ραχαβ 
 Παραπομπές   
Ματ. 1:5σαλμων δε εγεννησεν τον βοες εκ της ραχαβ βοες δε εγεννησεν τον ιωβηδ εκ της ρουθ ιωβηδ δε εγεννησεν τον ιεσσαι