Ρίζα   Ραγαυ 
 Λέξη στη Βίβλο   ραγαυ 
 Παραπομπές   
Λουκ. 3:35του σερουχ του ραγαυ του φαλεκ του εβερ του σαλα