Ρίζα   περιποιεομαι 
 Λέξη στη Βίβλο   περιποιουνται 
 Παραπομπές   
Α'Τιμ. 3:13οι γαρ καλως διακονησαντες βαθμον εαυτοις καλον περιποιουνται και πολλην παρρησιαν εν πιστει τη εν χριστω ιησου