Ρίζα   περιποιεομαι 
 Λέξη στη Βίβλο   περιεποιησατο 
 Παραπομπές   
Πράξ. 20:28προσεχετε εαυτοις και παντι τω ποιμνιω εν ω υμας το πνευμα το αγιον εθετο επισκοπους ποιμαινειν την εκκλησιαν του θεου ην περιεποιησατο δια του αιματος του ιδιου