Ρίζα   περιπατεω 
 Λέξη στη Βίβλο   περιπατειτω 
 Παραπομπές   
Α'Κορ. 7:17ει μη εκαστω ως εμερισεν ο κυριος εκαστον ως κεκληκεν ο θεος ουτως περιπατειτω και ουτως εν ταις εκκλησιαις πασαις διατασσομαι