Ρίζα   περιπατεω 
 Λέξη στη Βίβλο   περιεπατησαμεν 
 Παραπομπές   
Β'Κορ. 12:18παρεκαλεσα τιτον και συναπεστειλα τον αδελφον μητι επλεονεκτησεν υμας τιτος ου τω αυτω πνευματι περιεπατησαμεν ου τοις αυτοις ιχνεσιν