Ρίζα   περικρατης 
 Λέξη στη Βίβλο   περικρατεις 
 Παραπομπές   
Πράξ. 27:16νησιον δε τι υποδραμοντες καλουμενον καυδα ισχυσαμεν μολις περικρατεις γενεσθαι της σκαφης