Ρίζα   περικειμαι 
 Λέξη στη Βίβλο   περικειμενον 
 Παραπομπές   
Εβρ. 12:1τοιγαρουν και ημεις τοσουτον εχοντες περικειμενον ημιν νεφος μαρτυρων ογκον αποθεμενοι παντα και την ευπεριστατον αμαρτιαν δι υπομονης τρεχωμεν τον προκειμενον ημιν αγωνα