Ρίζα   περικειμαι 
 Λέξη στη Βίβλο   περικειμαι 
 Παραπομπές   
Πράξ. 28:20δια ταυτην ουν την αιτιαν παρεκαλεσα υμας ιδειν και προσλαλησαι ενεκεν γαρ της ελπιδος του ισραηλ την αλυσιν ταυτην περικειμαι