Ρίζα   παιδισκη 
 Λέξη στη Βίβλο   παιδισκης 
 Παραπομπές   
Γαλ. 4:22γεγραπται γαρ οτι αβρααμ δυο υιους εσχεν ενα εκ της παιδισκης και ενα εκ της ελευθερας
Γαλ. 4:23αλλ ο μεν εκ της παιδισκης κατα σαρκα γεγεννηται ο δε εκ της ελευθερας δι επαγγελιας
Γαλ. 4:30αλλα τι λεγει η γραφη εκβαλε την παιδισκην και τον υιον αυτης ου γαρ μη κληρονομησει ο υιος της παιδισκης μετα του υιου της ελευθερας
Γαλ. 4:31διο αδελφοι ουκ εσμεν παιδισκης τεκνα αλλα της ελευθερας