Ρίζα   παιδισκη 
 Λέξη στη Βίβλο   παιδισκας 
 Παραπομπές   
Λουκ. 12:45εαν δε ειπη ο δουλος εκεινος εν τη καρδια αυτου χρονιζει ο κυριος μου ερχεσθαι και αρξηται τυπτειν τους παιδας και τας παιδισκας εσθιειν τε και πινειν και μεθυσκεσθαι