Ρίζα   παιδιον 
 Λέξη στη Βίβλο   παιδιοις 
 Παραπομπές   
Λουκ. 7:32ομοιοι εισιν παιδιοις τοις εν αγορα καθημενοις και προσφωνουσιν αλληλοις α λεγει ηυλησαμεν υμιν και ουκ ωρχησασθε εθρηνησαμεν και ουκ εκλαυσατε