Ρίζα   παιδευω 
 Λέξη στη Βίβλο   παιδευω 
 Παραπομπές   
Αποκ. 3:19εγω οσους εαν φιλω ελεγχω και παιδευω ζηλευε ουν και μετανοησον