Ρίζα   παιδευω 
 Λέξη στη Βίβλο   παιδευσας 
 Παραπομπές   
Λουκ. 23:16παιδευσας ουν αυτον απολυσω
Λουκ. 23:22ο δε τριτον ειπεν προς αυτους τι γαρ κακον εποιησεν ουτος ουδεν αιτιον θανατου ευρον εν αυτω παιδευσας ουν αυτον απολυσω